Gastouderopvang: net zo vertrouwd als thuis

Bespaar met gastouderopvang

Van alle vormen van kinderopvang is gastouderopvang het voordeligst. Per jaar kunt u veel geld besparen, omdat u alleen de uren betaalt die u daadwerkelijk nodig heeft. Bereken hieronder hoeveel u met een gastouder kunt besparen op de opvang van uw kinderen.

Voordeelberekening

 1. ?

  Uw jaarlijkse inkomen

  Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen uit de aanslag inkomstenbelasting van u en uw eventuele partner. Als u geen aangifte doet is het toetsingsinkomen het belastbaar loon, zoals dat blijkt uit de jaaropgaven van u en uw partner. Als inkomen is vrijgesteld of in het buitenland wordt belast, telt dit voor de berekening van de kinderopvangtoeslag toch mee. U kunt het toetsingsinkomen ook zelf schatten door te kijken naar de meest recente aanslag Inkomstenbelasting van u en uw eventuele partner of door twaalf maal het maandloon te nemen en hierbij 8% vakantiegeld op te tellen en een eventuele dertiende maand. Schat liever te hoog dan te laag. Vergeet niet om vrijgestelde inkomsten mee te tellen.

Opvanggegevens kind 1

 1. ?

  Aantal opvanguren werkelijk nodig per maand

  Hier vult u het aantal opvanguren in dat u werkelijk nodig hebt per kind per maand.

  Dit getal berekent u als volgt:
  Neem het aantal uren dat u per week werkt + reistijd en vermenigvuldig dit met het aantal weken dat u per jaar werkt. Vakantieweken telt u dus niet mee. Deel het totaal aantal uren dat u overhoudt door 12 maanden.

 2. ?

  Brutokosten KDV of BSO per maand

  Vul hier de kosten in die het KDV/BSO u bruto per maand factureert voor de opvang van uw kind. Met bruto bedoelen we het bedrag vóórdat de kinderopvangtoeslag van de opvangkosten is afgetrokken. Kijk voor de brutokosten op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u de brutokosten ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw kinderopvangaanbieder.

 3. ?

  Uurtarief KDV of BSO

  Vul hier het uurtarief in dat het KDV/BDO bij u in rekening brengt. Dit uurtarief vindt u op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u het uurtarief ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw opvangaanbieder.

 4. ?

  Opvangtarief

  Het opvangtarief is het tarief dat u de gastouder per kind per uur wilt betalen. Meestal is dit een vast tarief per kind per uur. Wij zijn alvast uitgegaan van € 4,70, maar u kunt ook een ander tarief kiezen. Tot slot kunt u voor maximaal toeslagtarief kiezen. Dan berekent het systeem het opvangtarief waarbij de som van het opvangvergoeding en de begeleidingskosten nog volledig binnen de kinderopvangtoeslag valt.

 5. ?

  U kunt er samen met uw gastouder voor kiezen om de opvangvergoeding automatisch af te stemmen op het toeslagtarief van € 5,52 per kind per uur. De facturen worden dan zodanig opgesteld dat het uurtarief per kind uitkomt op het maximum van € 5,52. De begeleidingskosten en de opvangvergoeding vallen binnen dit tarief.Dit levert voor u een maximaal toeslagvoordeel op omdat u over iedere euro die u aan kinderopvang uitgeeft kinderopvangtoeslag ontvangt.Wanneer u van deze optie gebruik wilt maken vinkt u dan het vakje "Max toeslagtarief" aan.
  LET OP: Het maximaal toeslagtarief wordt voornamelijk gebruikt wanneer uw gastouder familie of een hele goede bekende van u is.Andere gastouders werken meestal met een vast opvangtarief.

  In maand X neemt u 80 uur opvang af. Het gastouderbureau berekent u hiervoor € 441,60 (80 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag € 385,60.Wanneer u in maand Y 40 uur opvang afneemt berekent het gastouderbureau u € 220,80 (40 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag van € 164,80.

Opvanggegevens kind 2

 1. ?

  Aantal opvanguren werkelijk nodig per maand

  Hier vult u het aantal opvanguren in dat u werkelijk nodig hebt per kind per maand.

  Dit getal berekent u als volgt:
  Neem het aantal uren dat u per week werkt + reistijd en vermenigvuldig dit met het aantal weken dat u per jaar werkt. Vakantieweken telt u dus niet mee. Deel het totaal aantal uren dat u overhoudt door 12 maanden.

 2. ?

  Brutokosten KDV of BSO per maand

  Vul hier de kosten in die het KDV/BSO u bruto per maand factureert voor de opvang van uw kind. Met bruto bedoelen we het bedrag vóórdat de kinderopvangtoeslag van de opvangkosten is afgetrokken. Kijk voor de brutokosten op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u de brutokosten ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw kinderopvangaanbieder.

 3. ?

  Uurtarief KDV of BSO

  Vul hier het uurtarief in dat het KDV/BDO bij u in rekening brengt. Dit uurtarief vindt u op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u het uurtarief ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw opvangaanbieder.

 4. ?

  Opvangtarief

  Het opvangtarief is het tarief dat u de gastouder per kind per uur wilt betalen. Meestal is dit een vast tarief per kind per uur. Wij zijn alvast uitgegaan van € 4,70, maar u kunt ook een ander tarief kiezen. Tot slot kunt u voor maximaal toeslagtarief kiezen. Dan berekent het systeem het opvangtarief waarbij de som van het opvangvergoeding en de begeleidingskosten nog volledig binnen de kinderopvangtoeslag valt.

 5. ?

  U kunt er samen met uw gastouder voor kiezen om de opvangvergoeding automatisch af te stemmen op het toeslagtarief van € 5,52 per kind per uur. De facturen worden dan zodanig opgesteld dat het uurtarief per kind uitkomt op het maximum van € 5,52. De begeleidingskosten en de opvangvergoeding vallen binnen dit tarief.Dit levert voor u een maximaal toeslagvoordeel op omdat u over iedere euro die u aan kinderopvang uitgeeft kinderopvangtoeslag ontvangt.Wanneer u van deze optie gebruik wilt maken vinkt u dan het vakje "Max toeslagtarief" aan.
  LET OP: Het maximaal toeslagtarief wordt voornamelijk gebruikt wanneer uw gastouder familie of een hele goede bekende van u is.Andere gastouders werken meestal met een vast opvangtarief.

  In maand X neemt u 80 uur opvang af. Het gastouderbureau berekent u hiervoor € 441,60 (80 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag € 385,60.Wanneer u in maand Y 40 uur opvang afneemt berekent het gastouderbureau u € 220,80 (40 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag van € 164,80.

Opvanggegevens kind 3

 1. ?

  Aantal opvanguren werkelijk nodig per maand

  Hier vult u het aantal opvanguren in dat u werkelijk nodig hebt per kind per maand.

  Dit getal berekent u als volgt:
  Neem het aantal uren dat u per week werkt + reistijd en vermenigvuldig dit met het aantal weken dat u per jaar werkt. Vakantieweken telt u dus niet mee. Deel het totaal aantal uren dat u overhoudt door 12 maanden.

 2. ?

  Brutokosten KDV of BSO per maand

  Vul hier de kosten in die het KDV/BSO u bruto per maand factureert voor de opvang van uw kind. Met bruto bedoelen we het bedrag vóórdat de kinderopvangtoeslag van de opvangkosten is afgetrokken. Kijk voor de brutokosten op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u de brutokosten ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw kinderopvangaanbieder.

 3. ?

  Uurtarief KDV of BSO

  Vul hier het uurtarief in dat het KDV/BDO bij u in rekening brengt. Dit uurtarief vindt u op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u het uurtarief ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw opvangaanbieder.

 4. ?

  Opvangtarief

  Het opvangtarief is het tarief dat u de gastouder per kind per uur wilt betalen. Meestal is dit een vast tarief per kind per uur. Wij zijn alvast uitgegaan van € 4,70, maar u kunt ook een ander tarief kiezen. Tot slot kunt u voor maximaal toeslagtarief kiezen. Dan berekent het systeem het opvangtarief waarbij de som van het opvangvergoeding en de begeleidingskosten nog volledig binnen de kinderopvangtoeslag valt.

 5. ?

  U kunt er samen met uw gastouder voor kiezen om de opvangvergoeding automatisch af te stemmen op het toeslagtarief van € 5,52 per kind per uur. De facturen worden dan zodanig opgesteld dat het uurtarief per kind uitkomt op het maximum van € 5,52. De begeleidingskosten en de opvangvergoeding vallen binnen dit tarief.Dit levert voor u een maximaal toeslagvoordeel op omdat u over iedere euro die u aan kinderopvang uitgeeft kinderopvangtoeslag ontvangt.Wanneer u van deze optie gebruik wilt maken vinkt u dan het vakje "Max toeslagtarief" aan.
  LET OP: Het maximaal toeslagtarief wordt voornamelijk gebruikt wanneer uw gastouder familie of een hele goede bekende van u is.Andere gastouders werken meestal met een vast opvangtarief.

  In maand X neemt u 80 uur opvang af. Het gastouderbureau berekent u hiervoor € 441,60 (80 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag € 385,60.Wanneer u in maand Y 40 uur opvang afneemt berekent het gastouderbureau u € 220,80 (40 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag van € 164,80.

Opvanggegevens kind 4

 1. ?

  Aantal opvanguren werkelijk nodig per maand

  Hier vult u het aantal opvanguren in dat u werkelijk nodig hebt per kind per maand.

  Dit getal berekent u als volgt:
  Neem het aantal uren dat u per week werkt + reistijd en vermenigvuldig dit met het aantal weken dat u per jaar werkt. Vakantieweken telt u dus niet mee. Deel het totaal aantal uren dat u overhoudt door 12 maanden.

 2. ?

  Brutokosten KDV of BSO per maand

  Vul hier de kosten in die het KDV/BSO u bruto per maand factureert voor de opvang van uw kind. Met bruto bedoelen we het bedrag vóórdat de kinderopvangtoeslag van de opvangkosten is afgetrokken. Kijk voor de brutokosten op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u de brutokosten ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw kinderopvangaanbieder.

 3. ?

  Uurtarief KDV of BSO

  Vul hier het uurtarief in dat het KDV/BDO bij u in rekening brengt. Dit uurtarief vindt u op de laatste factuur of offerte van uw opvangaanbieder. Vaak kunt u het uurtarief ook vinden op de tarievenpagina op de website van uw opvangaanbieder.

 4. ?

  Opvangtarief

  Het opvangtarief is het tarief dat u de gastouder per kind per uur wilt betalen. Meestal is dit een vast tarief per kind per uur. Wij zijn alvast uitgegaan van € 4,70, maar u kunt ook een ander tarief kiezen. Tot slot kunt u voor maximaal toeslagtarief kiezen. Dan berekent het systeem het opvangtarief waarbij de som van het opvangvergoeding en de begeleidingskosten nog volledig binnen de kinderopvangtoeslag valt.

 5. ?

  U kunt er samen met uw gastouder voor kiezen om de opvangvergoeding automatisch af te stemmen op het toeslagtarief van € 5,52 per kind per uur. De facturen worden dan zodanig opgesteld dat het uurtarief per kind uitkomt op het maximum van € 5,52. De begeleidingskosten en de opvangvergoeding vallen binnen dit tarief.Dit levert voor u een maximaal toeslagvoordeel op omdat u over iedere euro die u aan kinderopvang uitgeeft kinderopvangtoeslag ontvangt.Wanneer u van deze optie gebruik wilt maken vinkt u dan het vakje "Max toeslagtarief" aan.
  LET OP: Het maximaal toeslagtarief wordt voornamelijk gebruikt wanneer uw gastouder familie of een hele goede bekende van u is.Andere gastouders werken meestal met een vast opvangtarief.

  In maand X neemt u 80 uur opvang af. Het gastouderbureau berekent u hiervoor € 441,60 (80 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag € 385,60.Wanneer u in maand Y 40 uur opvang afneemt berekent het gastouderbureau u € 220,80 (40 uur X € 5,52).Na aftrek van de begeleidingskosten (€ 56,00) ontvangt uw gastouder het restantbedrag van € 164,80.

Uitkomst berekening

Uw netto opvangkosten per maand zijn bij een gastouder
Uw netto opvangkosten per maand zijn bij het KDV/BSO
Uw totale opvangkosten bij een oppas zijn per maand
Wanneer u overstapt naar een gastouder bespaart u per maand
U bespaart jaarlijks