Gastouderopvang: net zo vertrouwd als thuis

Het gastouderbureau

De overheid heeft strenge regels opgesteld voor gastouderopvang. Daarom moet iedere gastouder geregistreerd staan bij een erkend gastouderbureau. De taak van het gastouderbureau is het begeleiden van de gastouder en de ouder tijdens de gastouderopvang en er op toezien dat de opvang veilig en verantwoord gebeurd.

Het begeleiden van de gastouder

Het gastouderbureau helpt de gastouder te voldoen aan de voorwaarden van de overheid. Het gastouderbureau controleert of de gastouder in het bezit is van de juiste documenten (diploma, EHAK certificaat, VOG). Na controle van de opvanglocatie op veiligheid en hygiëne, wordt de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP) verzorgd.

Het gastouderbureau biedt diverse vormen van bij- en nascholing voor de gastouder, zodat de gastouder zich kan blijven bekwamen en ontwikkelen in het vakgebied. De gastouder kan tevens terecht voor pedagogische vraagstukken bij het gastouderbureau.

Tijdens de gastouderopvang

Het gastouderbureau zorgt ervoor dat de gastouderopvang goed kan verlopen. Een bemiddelaar van het gastouderbureau bezoekt regelmatig de opvanglocatie om opnieuw te controleren op veiligheid en gezondheid. Samen met de ouder en de gastouder wordt de opvang en het welbevinden van het kind geëvalueerd. Gedurende het jaar heeft de bemiddelaar regelmatig telefonisch contact met zowel ouder als gastouder.

Kassiersfunctie

De overheid heeft wettelijk verplicht dat alle betalingen van de ouder naar de gastouder via het gastouderbureau lopen. Het gastouderbureau heeft dus een kassierfunctie. Het bureau moet er voor zorgen dat de ouder op tijd betaalt en dat gastouder snel wordt uitbetaald.

Belangrijk! Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als de gastouder geregistreerd staat bij een erkend gastouderbureau.